กล่องข้อความถามตอบ Q&A

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


แบบฟอร์มติดต่อเรา

กระทู้สนทนา

...
  อภิรุทร์ จิตเร็ว
     18 สิงหาคม 2564

        ขอข้อมูลจำนวนประชากรชาวตำบลแจ้ห่มหน่อยครับ

  เจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม

        ประชากรในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม จำนวน 3,990 คน แบ่งเป็นชาย 1,978 คน หญิง 2,012 คน