รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"