รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"