ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาเข้าสุสานกู่คำ บ้านฮ่องลี่,ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านม่วงงามฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต_จำนวน 2 ช่วง หมู่ 10
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ