นายถนอม คำปันศรี
ปลัด อบต.
   
 
 
นายกิตติ แก้วนำมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายวินัย กล้าทำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายยุทธนา รูปสูง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายดำรงค์รักษ์ บุญจีนนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอำนวย วะเท
พนักงานช่างเครื่องสูบน้ำ